GRUPO NG MGA PALAKA | Best Inspirational Short Stories | Top 9

GRUPO NG MGA PALAKA | Moral ng kwento: Ang mga salita ng tao ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa buhay ng iba. Isipin kung ano ang sasabihin mo bago ito lumabas sa iyong bibig.

Moral of the story: People’s words can have a big effect on other’s lives. Think about what you say before it comes out of your mouth. It might just be the difference between life and death.

#inspirational #shortstories #inspirationalstories #GRUPO NG MGA PALAKA

Register Here for Upcoming Webinar: https://bit.ly/3fT4dBa

GRUPO NG MGA PALAKA

GRUPO NG MGA PALAKA

GRUPO NG MGA PALAKA

GRUPO NG MGA PALAKA

GRUPO NG MGA PALAKA

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *