REAL ESTATE PASSIVE INCOME l ALAMIN KUNG PAANO

Real Estate Passive Income

Sa short video na ito, tatalakayin natin ang isang paraan kung paano makabuo ng isang passive income. Para sa mga hindi pa pamilyar kung ano ang passive income, ang passive income ay pera na nakuha sa isang investment, o trabaho na natapos na noon pa, ngunit patuloy na kumikita ng pera nang walang anumang karagdagang pagsisikap.

Please support us by following our Facebook Page: https://www.facebook.com/juanincome124
We offer free advvertisement, you may send  an email if you are interested:  support@juanincome.com

Check Here for Upcoming Webinar:

Real Estate Passive Income

Real Estate Passive Income

Ang isang matalinong paraan upang makabuo ng passive income ay sa sandaling ang lahat ng mga utang ay bayad na at mayroong sobra na cash. Isa sa maaring simulan sa pagbuo ng passive income ay ang real estate. Bago bumili ng pag-aari, tapusin lahat ang mortgage, at pagkatapos ay bilhin ang property gamit ang cash.

Walang point kung sa utang manggagaling ang gagamitin upang matustusan ang pagbili ng isang property. Magiging magulo lamang ito kapag may isang mortgage na dapat tapusin at isang pautang ang ginamit upang mabili ito.

Makatuwiran din na bumili ng ari-arian na malapit sa may-ari upang matiyak na maaalagaan ito nang maayos. Nangangahulugan ito ng pagkonsulta sa isang property agent na nakakaunawa sa lugar. Ang rental property ay isang mahusay na mapagkukunan ng karagdagang kita.

Bagamat ito ay isa sa mga pinaka-mainam na paraan sa pagbuo ng passive income, ito ay nangangailangan ng tiyaga at lubos na pagsisikap upang mapanatili ito sa mabuting kalagayan. Kaya, ang isang tao na interesado na pasukin ang real estate ay siyang dapat mismo ang may kontrol sa pag-aari sa lahat ng oras.

Gusto mo bang malaman kung paanno magkaroon nang passive income?

Kung gusto mong matuto sa mga experts at interesado ka sa passive income join us on:

December 4, 2021, Saturday 2pm to 7pm via FB LIVE with 30 days replay

SANA ALL MAY PASSIVE INCOME
Ultimate Guide to Start with CRYPTO, NFTs, REAL ESTATE, INDEX FUND, atbp.

Avail our 5000 OFF discount today. So, what are you waiting for? CLICK HERE: https://bit.ly/3fT4dBa

Enter this code upon check out to get the 10% discount: ARNOLD

#passiveincome #realestate #pagkakakitaan #kumikitakahitnasabahay #financialfreedom #sanaallmaypassiveincome #investment #sanaallmayinvestment #Real Estate Passive Income

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SUBSCRIBE
Subscribe Now
Join our newsletter and get 30% off your next purchase
Get 30% OFF
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Click here to join
SUBSCRIBE
Subscribe Now
Join our newsletter and get 30% off your next purchase
Get 30% OFF